Wie zijn wij

Musiceren om God te aanbidden - dat is ons doel als reformatorische muziekgroep.

Onze naam betekent dan ook ‘aanbidden’ en komt uit het Latijn. Wij ervaren het als onze roeping om door middel van deze muziekgroep God te dienen. Wij willen God grootmaken, Hij staat centraal in de liederen die wij schrijven.

Adoro bestaat uit zeven mensen. We maken gebruik van zang, gitaar, bas, dwarsfluit, piano, orgel en synthesizer. Wij baseren onze muziek op Gods Woord. U kunt citaten uit de Bijbel horen in onze liederen. Met onze muziek willen we aansluiten bij de beleving van mensen. Het is ons gebed en verlangen dat God door de muziek heen zal werken in ons eigen leven en in het leven van u als luisteraar!


CD 'Uit de diepte'

In november 2015 hebben we een nieuwe CD uitgebracht, met als titel 'Uit de diepte'.

U kunt deze CD hier bestellen en alvast een voorproefje beluisteren.


‘Uit de diepte’ is een vertolking van het mens-zijn ten opzichte van God. Wij zijn gevallen mensen die uit de diepte mogen roepen om redding tot God. Hij kent de diepste put. Onze eenzaamheid, ons verdriet en de angst, alle zonden, het donkerste hoekje van ons hart. Die gebrokenheid maakt dat we alleen door Christus uit de diepte gehaald kunnen worden, elke dag opnieuw. Lof, eer en aanbidding, eeuwig eer, dat is wat Hem toekomt. Wat kun je anders zingen, dan van Zijn heil alleen. ‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht!
We mogen pleiten op Zijn belofte van genade. Hij is het Fundament, de Rots onder ons bestaan. Juich mee met psalm 100, want Hij is de Rots van ons heil. Ooit komt er een einde aan het roepen uit de diepte, een einde aan ons eigen geworstel in het donker. De duisternis moet wijken voor het Licht, het Licht dat al overwonnen heeft. Dan is de nacht voor eeuwig voorbij. Hoe lang nog Heere, tot U terug komt op de wolken? Zoals wachters uitzien naar de morgen, zo mogen wij verlangend uitkijken.


Preview en bestellen


Ontvang onze nieuwsbrief

Nee, we sturen geen spam, maar we houden u wel graag af en toe op de hoogte van onze vooruitgang. Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven
Volg ons op Facebook

Wij vinden het erg fijn als u ons en onze updates liket op Facebook. Zo blijft u op de hoogte van onze vorderingen en kunt u ons helpen om meer mensen te bereiken.

Onze Facebook pagina

Uitvoeringen

Regelmatig worden in verschillende kerkelijke gemeenten zang- of muziekavonden georganiseerd. Bij zo’n gelegenheid kan Adoro een toegevoegde waarde hebben. Wij kunnen een aantal van onze eigen liederen ten gehore brengen en eventueel ook de overige samenzang begeleiden, als muziekgroep en/of op het aanwezige (kerk)orgel. Het kan ook zijn dat binnen uw gemeente wel de behoefte is om een zangavond te organiseren, maar de praktische uitwerking nog niet van de grond komt. In dat geval kunnen we dit proces begeleiden en een voorstel voor de invulling van de avond geven.

Wij beperken ons niet tot gemeentelijke activiteiten en laten ook op andere gelegenheden van ons horen.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via contact@adoromuziek.nl